Grondstoffen / afval

De dorpsraad heeft in de kern Akersloot diverse vragen gekregen over de uitrol van de nieuwe rolcontainers, en het veranderde ophaalschema. Deze vragen hebben wij voorgelegd bij de gemeente.

Tarieven.

Reactie

De tarieven voor 2021 zullen binnenkort bekendgemaakt worden:
Variabel tarief:
Rolcontainer 240 L € 6,25 per aanbieding
Rolcontainer 140 L € 3,64 per aanbieding
Inworp 60L trommel € 1,10
Inworp 30L trommel € 0,55
Vast tarief:
1 persoons huishouden € 204,12
2 persoons huishouden € 227,52
Meerpersoonshuishouden € 269,40

Bij keuze 140/240 liter is niet vermeld dat het tarief hoger is bij 240 l

Reactie

De afgelopen maanden is veelvuldig aandacht besteed aan het principe van variabele heffing, maar we hebben inderdaad geen tarieven kunnen communiceren. De tarieven worden ieder jaar bij de behandeling van de Belastingverordening vastgesteld. Wij begrijpen dat inwoners daarom niet de tarieven hebben kunnen betrekken in hun afweging over het rolcontainer formaat. De hele wijze van inzamelen is nieuw voor onze inwoners en de eerste maanden wordt er ervaring mee opgedaan. Om dit te ondervangen hebben we in het beleidsplan opgenomen dat er na 4 maanden een omruilactie komt. Mensen kunnen dan op basis van hun ervaring al dan niet in relatie tot het tarief sturen op welke container het beste bij hen past.
De aanmeldmogelijkheid voor de omruilactie wordt in het eerste kwartaal opengesteld. Wij gaan daarover communiceren.

Stand van zaken GFT bij appartementen/woningen met ondergrondse container, op de plattegrond staat in Akersloot 1 ondergrondse GFT container

Reactie

Ten behoeve van de hoogbouw/gestapelde bouw realiseren we Gft-cocons. Deze worden vlakbij elke ondergrondse container voor restafval geplaatst Alle bewoners van hoogbouw worden in de gelegenheid gesteld om een rolcontainer gft of een keukenemmer hiervoor te bestellen. Op deze manier kan het groente-, fruit en keukenafval toch worden gescheiden. (deze GFT cocons kunnen geopend worden met hetzelfde pasje als voor restafval)

Privacy bij inzameling incontinentie materiaal

Reactie

In Akersloot realiseren we twee ondergrondse containers voor incontinentie materiaal. Deze containers worden geplaatst bij het inzamelpunt Churchillplein en de Koningsweg. Deze zijn toegankelijk zonder pasje. Deze kunnen inwoners naast of in plaats van de eigen rest-rolcontainer gebruiken voor incontinentiemateriaal. Voor ouderen die slecht ter been zijn en deze containers voor incontinentiemateriaal niet kunnen bereiken, is er de mogelijkheid maatwerk te leveren.
( in deze containers mogen ook baby luiers )

Tariefbepaling “Buchs Gewijs” of per gemeente

Reactie

Castricum is een zelfstandige gemeente. De gemeenteraad, het hoogste orgaan in de gemeente, stelt de tarieven vast.

Te verwachten kostenstijging voor huishouden.

Reactie

Bij een gemiddeld aanbod gedrag beloopt de tariefstijging in 2021 op 8,1%. Dit gemiddelde aanbod gedrag is bepaald op basis van ervaringsgegevens van gemeenten waar eerder variabele heffing is geïntroduceerd. Als u een goede scheider bent kunt u ook goedkoper uit zijn. Iemand die veel restafval aanbiedt zal gaan betalen voor dat aanbiedgedrag. Dit is het principe van variabele heffing. Dat er bij een gemiddeld aanbod gedrag sprake is van stijging is geen gevolg van de nieuwe maatregelen uit het grondstoffenplan. Het is het resultaat van kostenstijgingen die andere gemeenten ook raken, zoals hogere kosten verwerking Gft en daling opbrengsten papier door sluiting Chinese markt voor oud papier uit Europa. Bij een ongewijzigd beleid zou de stijging groter zijn geweest.

Gft containers

Reactie

De GFT containers worden in het voorjaar en najaar vaker geleegd.