Over ons

Dorpsraad Akersloot bestaat uit de volgende personen:

Gerard Steeman Voorzitter en penningmeester
Marian Meijne Secretaris
Peter Leijen Contactpersoon website
Els Woestenburg Lid
Lida van der Molen Lid
Vacature

 

Aan de inwoners van Akersloot:uw bijdrage aan de besluitvorming wordt zeer op prijs gesteld! U kunt gebruik maken van onderstaande knop om uw mening met ons te delen:

Lees voor

Waar staan we voor:
In samenspraak met de burgers streven naar het behouden/bevorderen van de leefbaarheid door:

– het behouden van een goed voorzieningenniveau.
– het bevorderen van een goede woon-, -werk- en leefsituatie in het dorp
– het behouden van het ‘dorpsgevoel’

Hoe willen we dit bereiken

– door te luisteren naar wat er leeft in het dorp.
– door een rol te spelen bij vraagstukken welke spelen tussen overheid en dorp.
– door snel en adequaat te reageren op vragen, opmerkingen of suggesties uit het dorp.
– door voor de gemeente aanspreekpunt (gevraagd en ongevraagd advies) te zijn en bepaalde  onderwerpen op de politieke agenda te krijgen.
– door de binding van de inwoners met het dorp te stimuleren in samenwerking met de bewoners.
– gestructureerd overleg met de gemeente.
– minimaal 1 keer per jaar een openbare informatie bijeenkomst te organiseren.

Wat zijn we niet

We zijn geen politiek orgaan.
We zijn geen loket van de gemeente.
We zijn er niet om de eigen verantwoording van de gemeente over te nemen.

Wat willen we zijn

We willen graag flexibel zijn.
We willen open communiceren.
We willen een schakel zijn tussen burger en gemeente